Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp tại Đà Nẵng

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp tại Đà Nẵng
Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh ngiệp bạn sẽ phải đóng thuế, loại thuế và mức đóng thuế phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và những phát sinh thực tế trong doanh nghiệp.

Tham khảo thêm ==> Thành lập công ty tại Nghệ An
 
Đối với một doanh nghiệp đăng ký và và hoạt động tại Việt Nam thì có thể phải đóng các loại thuế sau:
1. Lệ phí  Môn bài
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu, được tính căn cứ trên số vốn đăng ký kinh doanh. 
Đối với doanh nghiệp thì mức nộp thuế môn bài hiện nay như sau:
- Mức vốn đăng ký kinh doanh: trên 10 tỷ  thì thuế môn bài là 3 triệu/năm;
- Mức vốn đăng ký kinh doanh: dưới 10 tỷ  thì thuế môn bài là 2 triệu/năm;
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN).
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.
Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như sau:
Số thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu – Các khoản chi được trừ –  thu nhập được miễn thuế – các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước) x thuế suất
3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.
Đối với Doanh nghiệp khi kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì có 3 mức thuế GTGT như sau:
+ Mức thuế 10% 
+ Mức thuế 5%           
+ Mức thuế 0%          
* Đối với Doanh nghệp kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì sẽ tính thuê theo danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu.
4. Thuế thu nhập cá nhân (ThuếcTNCN).
Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
Thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:
Thuế TNCN= Thu nhập tính thuế x Thuế suất.
Trong đó:
+ Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập - Tổng các khoản được miễn thuế.
5. Các loại thuế khác.
Ngoài những loại thuế trên, thì Doanh nghiệp có thể phải đóng những thuế sau:
- Thuế tài nguyên;
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt;
- Thuế xuất nhập khẩu;
- Thuế sử dụng đất;
- Phí và lệ phí khác.
Nếu bạn muốn biết rõ về các loại thuế trên hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue tại Đà Nẵng để được tư vấn miễn phí!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN