Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Điều kiện giải thể doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp đó. 

Tuy nhiên không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện tiến hành giải thể. Công ty tư vấn doanh nghiệp Blue sẽ đưa ra những nội dung liên quan đến điều kiện và các trường hợp để một doanh nghiệp có thể đăng báo cáo giải thể theo đúng quy định của pháp luật

1. Về điều kiện giải thể.
Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà hơn thế, nó còn là cơ sở để bảo vệ những chủ thể liên quan, đặc biệt là quyền lợi giữa người lao động và chủ nợ khi doanh nghiệp chấm dứt sự hoạt động của mình. 

Vấn đề to lớn nhất trong quá trình giải thể doanh nghiệp đó chính là việc giải quyết những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại. Các khoản nợ và hợp đồng này có thể được giải quyết bằng một số các giải pháp nhứ: doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết các khoản nợ cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng đã giao kết.

Doanh nghiệp cũng có thể chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ hoặc nghĩa vụ hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

                             Điều kiện giải thể doanh nghiệp

2. Về trường hợp giải thể.
Doanh nghiệp bắt buộc phải giải thể khi doanh nghiệp đó không còn đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp phải giải thể trong các trường hợp như sau: 

Thứ nhất, theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Thứ hai, doanh nghiệp kết thúc thời gian hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Thứ ba, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục;

Thứ tư, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Giải thể công ty là quyền quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp không còn thỏa mãn các điều kiện theo quy định phá luật thì sẽ bắt buộc phải giải thể. Nếu muốn công ty của mình tránh trường hợp giải thể hoặc nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu về vấn đề tư vấn doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Với đội ngũ chuyên viên dày kinh nghiệm và nhiệt tình, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tận tâm nhất, chất lượng nhất, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho khách hàng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn cần. Xin cảm ơn!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN