Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng.
Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng gồm :
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định;
- Biên bản họp  về việc giảm vốn điều lệ của  Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên;
- Quyết định  về việc giảm vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu đối với công ty tnhh một thành viên;
- Danh sách cổ đông công ty đối với công ty cổ phần; Danh sách thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng.

Tham khảo thêm ==> Thành lập công ty tại Nghệ An

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng
Tư vấn Blue là một trong những đơn vị hàng đầu tại Đà Nẵng về tư vấn Doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ của Tư vấn Blue bạn sẽ được:
- Tư vấn miễn phí điều kiện giảm vốn công ty;
- Tư vấn tỷ lệ giảm vốn điều lệ công ty phù hợp theo quy định pháp luật;
- Tư vấn quy trình, thủ tục, hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty;
- Đại diện  theo ủy quyền của khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, bổ sung khi có yêu cầu;
- Nhận kết quả và trao trả khách hàng;
- Tiến hành các thủ tục khác theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn trực miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN