Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Hồ sơ hợp nhất công ty tại Đà Nẵng

Hồ sơ hợp nhất công ty tại Đà Nẵng.
1. Hồ sơ hợp nhất công ty tnhh một thành viên.
-
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Bản sao chứng thực cá nhân  đối với cá nhân;
-  Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.
- Hợp đồng hợp nhất;
- Nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;

Tham khảo thêm ==> Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

2. Hồ sơ hợp nhất công ty tnhh hai thành viên trở lên.
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách thành viên
- Bản sao chứng thực cá nhân  đối với cá nhân;
-  Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.
- Hợp đồng hợp nhất;
- Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;
3. Hồ sơ hợp nhất công ty cổ phần.
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách cổ đông công ty
- Bản sao chứng thực cá nhân  đối với cá nhân;
-  Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức.
- Hợp đồng hợp nhất;
- Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất
Quy trình thực hiện hợp nhất công ty.
Bước thứ nhất: Chuẩn bị hồ sơ.
Bước thứ hai: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
Bước thứ 3: Nhận kết quả.
Liên hệ ngay với tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN