Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng
Hồ sơ thành lâp doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng bao gồm những giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy đề nghị đăng công bố doanh nghiệp;
- Các giấy tờ khác kèm theo nếu có.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đà Nẵng.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng.
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.
Liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN