Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng
Trong quá trình hoạt động công ty muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty thì phải thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Tham khảo==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông báo phải chứa những nội dung cơ bản sau:
+  Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi;
+  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Bản sao biên bản họp về việc đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của:
+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
+ Của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
+ Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Quyết định thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của:
+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;
+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
+ Của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
+ Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 01 Bộ.
Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng.
Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ bạn sẽ nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Liên hệ ngay tới Tư vấn Blue để được các Luật gia tư vấn trực tiếp miễn phí. Đồng thời, được sử dụng gói dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đà Nẵng với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn nhất và chi phí thấp nhất

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN