Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Tăng vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng

 Tăng vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng
Khi tiến hành tăng vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng thì công ty phải thông báo tới sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đà Nẵng về việc tăng vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm thay đổi.
Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm những giấy tờ sau:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của:
+ Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên;
+ Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
- Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:
+ Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
- Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ;
- Các giấy tờ khác kèm theo nếu có.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Kết quả nhận được:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
- Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
Hãy liên hệ với Tư vấn Blue ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN