Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Tư vấn tách công ty tại Đà Nẵng

Bạn muốn tách doanh nghiệp tại Đà Nẵng? Bạn còn nhiều vấn đề chưa rõ về quy trình tách doanh nghiệp? Hãy liên hệ ngay công ty tư vấn luật doanh nghiệp Blue của chúng tôi nếu bạn chưa hiểu bất kỳ thủ tục nào về vấn đề tách doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ luôn có mặt mỗi khi bạn cần, đưa ra tất cả những kiến thức bổ ích và cần thiết nhất đến khách hàng.

Tách doanh nghiệp được coi là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tách doanh nghiệp được hiểu là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

1. Khi tách công ty, những điều cần thay đổi bao gồm:
- Số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống;
- Vốn điều lệ của công ty.

                                             
                                       Tách công ty tại Đà Nẵng

2. Những tài liệu, hồ sơ khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi để làm thủ tục tách công ty bao gồm: 
Một là, số lượng công ty được tách; tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị tách.

Hai là, phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

Ba là, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty bị tách;

Bốn là, thông tin của công ty được tách gồm: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong mỗi công ty, đại diện theo pháp luật, các ngành nghề kinh doanh...;

Năm là, bản sao có công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu của các thành viên sáng lập của công ty được tách.

Sau khi đã hoàn tất các bước trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, công ty chúng tôi sẽ soạn thảo chi tiết  để thực hiện việc tách doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ đại diện cho công ty của quý khách thực hiện tất cả các thủ tục tiếp theo tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như giải quyết tất cả sai sót trong hồ sơ (nếu có). 

Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tất cả thủ tục cho quý khách trong thời gian sớm nhất cũng như với mức chi phí thấp nhất. Chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản, tất cả những vấn đề khác đã có Blue lo cho quý khách. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24/24, hãy liên hệ ngay nếu bạn cần chúng tôi.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN