Tư vấn Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng - Văn phòng tư vấn doanh nghiệp Đà Nẵng

Thành lập địa điểm kinh doanh công ty tại Đà Nẵng

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
Khi thành lập địa điểm kinh doanh thì chủ doanh nghiệp phải tiến hành thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty gồm có:
- Thông báo đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty. Thông báo phải nêu rõ những nội dung cơ bản sau:
+ Mã số doanh nghiệp;
+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);
+ Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
+ Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
- Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký địa điểm kinh doanh.
Số lượng hồ sơ: 01 bô.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đà Nẵng.
Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh công ty của Tư vấn Blue gồm:
- Tư vấn các vấn đề pháp lý về địa điểm kinh doanh của công ty;
- Tư vấn  việc lập hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh.
- Soạn thảo và thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch
- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, bổ sung khi có yêu cầu.
- Nhận kết quả và trao trả tới tận tay quý khách hàng.
Liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được tư vấn trực tiếp miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN